Quà lưu niệm

Đặt mua sản phẩm

Để liên hệ, hỏi đáp thắc mắc, quý vị có thể liên hệ thông qua hộp thư điện tử, điện thoại, hoặc quý vị cũng có thể gửi trực tiếp nội dung cần truyền tải thông qua mẫu liên hệ bên dưới.

Địa chỉ liên hệ

Phòng hợp tác đối ngoại. Khu nhà Hiệu Bộ trường Đại học Nha Trang

Điện thoại

0258.2471303 - 0983335661

Hộp thư liên hệ

hanlam@ntu.edu.vn

Giữ liên lạc