Liên hệ với NTU

Để liên hệ, hỏi đáp thắc mắc, quý vị có thể liên hệ thông qua hộp thư điện tử, điện thoại, hoặc quý vị cũng có thể gửi trực tiếp nội dung cần truyền tải thông qua mẫu liên hệ bên dưới.

Địa chỉ liên hệ

02 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang, Khánh Hòa

Điện thoại

02583 831 149

Hộp thư liên hệ

dea@ntu.edu.vn

Giữ liên lạc